Haglöf & Nordqvist

Outsourcing av ekonomifunktionen

Behöver du hjälp att hitta möjliga effektiviseringar eller en strukturerad process för att uppfylla nya mål?

Vår erfarenhet och kunskap inom ekonomi och verksamhetsstyrning hjälper dig att genomföra kostnadsbesparande åtgärder, förbättra styrningen eller identifiera risker.

Nordkvist Redovisning kan med kort varsel tillhandahålla personal i samband med omorganisation eller arbetstoppar, insourcing. Vi erbjuder också våra tjänster när ni vill delegera arbete för att inte behöva bygga upp en egen administration, outsourcing.

Vilka delar ni vill att vi att vi skall hjälpa Er med?. Skall vi hjälpa Er med delar av, eller hela ekonomifunktionen? Långa uppdrag, vikariat eller korta uppdrag vid arbetstoppar. Vi är flexibla!Insourcing
Insourcing innebär att hyra in personal, vilket är vanligt i samband med omorganisation, rekrytering och arbetstoppar. När du hyr in personal har Ni inget arbetsgivaransvar, istället betalar du bara för den period som du hyr in personal.

Outsourcing
Outsourcing innebär att Ni överlåter arbetet på någon utanför företaget och används till exempel när du inte vill bygga en egen administration. Mågna gånger gör man det också för att säkerställa en bredare kompetens och för att minska sårbarheten vid tex sjukdomar etc. När du outsourcar till oss betalar du bara för de tjänster som du verkligen använder.