Haglöf & Nordqvist

Löner

Vi hjälper dig att kvalitetssäkra lönehanteringen. Lönen är oftast en av de största omkostnaderna i ett företag. Då är det självklart viktigt att rätt lön betalas ut i rätt tid.

I vårt löneteam har vi en bred kompetens och stor erfarenhet av lönehantering, dessutom från flera olika branscher.

Vi tar hand om hela hanteringen, från A till Ö och rådgör i lönefrågor om semsterhantering, skattefrågor och mycket annat. Helt enkelt en trygg partner för Er som kund.

Betalar du ut rätt lön varje månad?
 
Vi hjälper dig att kvalitetssäkra lönehanteringen och vi har arbetsrutiner som gör oss anpassningsbara till din verksamhet och dina önskemål. På Nordkvist Redovisning kan vi det här med löner och kan därför göra det snabbare och säkrare. Vi hjälper dig med löneregler för att kvalitetssäkra och effektivisera lönehanteringen och engagerar oss i ditt bolag.

Praktisk lönehantering

  • Uträkning av personalens löner, övertid, ob-tid, sjuklön, traktamenten och milersättningar m.m.

Hantering av lönetillägg, provisioner, brutto- och nettoavdrag m.m.
 
Uträkning av semesterlön och kontroll av semesteruttag, framtagning av semesterskuld
 
Semesterskuldsutredningar
 
Uträkning och redovisning av skatter och sociala avgifter
 
Hantering av löneutbetalningar och skatteinbetalningar