Haglöf & Nordqvist
liten1.jpg

Redovisningskonsulten vs Revisorn

Skillnaden mellan en redovisningskonsult och en revisor är att redovisningskonsulten arbetar med att utföra de tjänster ditt företag behöver för sin fortlöpande administration, t ex bokföring, bokslut, inkomstdeklarationer och rådgivning medan en revisor har en granskande roll vars arbete ska utmynna i ett oberoende granskningsintyg.

För att kunna hävda sitt oberoende kan en revisor alltså inte utföra de tjänster,
t ex bokslut, som denne ska granska.

För att göra en liknelse kan redovisningskonsulten sägas vara den auktoriserade verkstad ditt du lämnar din bil till för översyn, service och reparation medan revisorn är att jämföra med Bilprovningen.

I sitt arbete med ett företags ekonomifunktion, t. ex. bokföring, bokslut, lönearbete och arbete med skatter, företräder en redovisningskonsult bara företagaren.

I sitt arbete med granskning i efterhand företräder en revisor olika intressen såsom anställda, leverantörer, aktieägare och skatteverket.